Blog van Warmhus - Warmhus

Warmhus
logo
Beleef het verschil
Ga naar de inhoud

Bouwen aan de toekomst.

Warmhus
Gepubliceerd door in Duurzaam ·
Tags: Toekomstvisie

Nederland vergrijst in een snel tempo.  Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De komende jaren zal vooral het aandeel  65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing).

Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop we willen wonen. De bereidheid om te verhuizen neemt af  naarmate de leeftijd toeneemt . Bijna 70% van de 70 plussers geeft aan niet meer te willen verhuizen.  Voor 43% van de ouderen is de reden voor verhuizing dat het huis te groot is of dat men niet alles gelijkvloers heeft.  
Wel willen de ouderen  graag in hun eigen woning blijven wonen en onafhankelijk  zijn. Echter uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderen vanaf hun 75e jaar te maken krijgen met (chronische) beperkingen. Dit stelt niet alleen eisen aan de zorg voor deze mensen maar ook aan hun woonomgeving. Traplopen kan wellicht niet meer, maar ook hun mobiliteit buitenshuis neemt af. Dus ook de omgeving waarin deze mensen wonen bepaalt in hoge mate of deze mensen nog zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ook de financiële positie van ouderen speelt een belangrijke rol. Veel van het vermogen van ouderen zit in de waarde van hun woning. De verwachting voor de lange termijn is dat er meer één-  en tweepersoons huishoudens gaan komen zodat de behoefte aan woningen nog zal toenemen. Gezien het feit dat ouderen minder snel willen verhuizen is het raadzaam om nu in te zetten op levensloop bestendig wonen.  De mogelijkheden om gelijkvloers te kunnen leven wanneer dat nodig is, kan vaak vrij eenvoudig worden gerealiseerd. Moeilijker wordt het om de omgeving zodanig in te richten dat deze ook duurzaam is. Het lijkt verstandig dat  de overheden, en gemeenten in het bijzonder, nu al maatregelen nemen om (nieuwbouw) wijken duurzaam te ontwikkelen.

Verder lijkt het” meer generatie wonen” een goed alternatief. Hierbij wonen ouders samen met hun kinderen in een twee of drie onder één kap woning. Iedereen woont zelfstandig maar zijn wel elkaars buren.
In de eerste fase kunnen ouders de opvang van de kleinkinderen voor hun rekening nemen en in de toekomst kunnen kinderen zorgen dat hun ouders langer zelfstandig kunnen blijven wonen door hun zorg op maat te bieden. Ook financieel kan het interessant zijn om voor een dergelijke woningvorm te kiezen.  De ouders kunnen hun opgebouwde vermogen gebruiken voor een gedeelte van de financiering van de woning, en de kinderen kunnen door lagere kosten sneller een vermogen opbouwen. Steeds meer gemeenten bieden de mogelijkheid om kavels te kopen waarop een dergelijke  woonvorm mogelijk is.

Een andere mogelijkheid is om een kleinschalige woonvorm met meerdere (vrijstaande) woningen te realiseren, waarbij men samen met en voor elkaar zorgt. Door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden kan men langer zelfstandig blijven en hoeft men alleen zorg in te kopen die noodzakelijk is. Denk bij deze vorm aan een aantal bungalows waarbij men gezamenlijk een kleine gemeenschapsruimte exploiteert. Hier kan de huisarts, fysiotherapie een dagdeel praktijk houden, maar kan ook gebruikt worden voor het geven van feestjes.

Zeker wanneer u overweegt om een nieuwbouw woning te kopen, is het verstandig om nu al rekening te houden met alle veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. De overheid zal minder geld gaan uitgeven aan (ouderen)zorg en verwacht van de burger dat deze  langer zelfstandig blijft wonen.  Door daar nu al op in te spelen kunt u met een gerust gevoel gaan wonen in uw nieuwe woning. U heeft dan echt een woning waarin u comfortabel “oud” kunt worden.
Logo Warmhus
Aletta Jacobshage 11 8302 ZZ Emmeloord
Telefoon (+31) 0527 - 616568
copyright Warmhus 2007 - 2020
Terug naar de inhoud